Program Kampus Mengajar Angkatan I

  • Home
  • Posts
  • Program Kampus Mengajar Angkatan I
Program Kampus Mengajar Angkatan I

Program Kampus Mengajar Angkatan I

  • Admin
  • 16. 03. 2021
  • 0
  • 3384
  • Kampus
Dua Puluh Sembilan (29) Mahasiswa dari berbagai Program Studi di UM Tapsel lolos seleksi Kampus Mengajar Angkatan I, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Tahun 2021.
○○○
Adapun nama mahasiswa beserta lokasi sekolah tempat mengajar diantaranya:
1. Rukiah
SD Islam Perwis SKM
2. Tri Intan Wulandari
SD Islam Al-Kautsar
3. Indriyawati Komalasari
SD Islam Persis SKM
4. Siti Nurhaida Harahap
SDN 100400 PP Merdeka
5. Rahmi Nur Hanipah
SDN 100106 Sibangkua
6. Vatya Nurjannah
SD Islam Perwis SKM
7. Intan Sundari
SDN158493 Sibuluan 1B
8. Anggi Syahrastika
SDN 158489 Pondok Batu
9. Lenni Khairani Harahap
SD Islam Perwis SKM
10. Yuni Asrianti Simanjuntak
SDN 152998 Untemungkur 3A
11. Puji Irawani
SDN 0312 Banua Tonga
12. Sanni Wahyuni Hutabarat
SDN 0312 Banua Tonga
13.Joiko Dicarvio
UPTD SDN 04 Manggilang
14. Tifani Rizky Efendy Pardede
SDN 153006 Tapian Nauli 2B
15. Ima Syawaliyah Hsb
SDN 217 Hutapungkut Julu
16. Sindi Andriana
SDN 200217 Padangsidimpuan
17. Putri Sondang Siregar
SD Islam Sei Merbau
18.Muhammad Rofik Siregar
SDN 200217 Padangsidimpuan
19.Muhammad Rifki Siregar
SDN 200217 Padangsidimpuan
20. Wahyu Andika Rritonang
SDN 103090 Gunung Baringin
21. Sulis Tianni
SDN 220 Hutadangka
22. Nila Mutiah
SDN 047 Janjimatogu
23. Aisyah Karimah Siregar
SD Islam Perwis SKM
24. Fauziah Pasaribu
SDN 200217 Padangsidimpuan
25. Rosmalinda Rambe
SD 101209 Sampean
26.Aris Munandar
SDN 100807 Aek Sabaon
27. Riu Zaldi
SDN 100109 Panobasan Lombang
28. Cahyati Daulay
SD Islam Terpadu Mutiara Hati
29. Delisa
SDN 200217 Padangsidimpuan